Väčšina z nás sa už niekedy zaoberala myšlienkou vykonať niečo zmysluplné, niečo, čo po nás zostane a bude prínosom pre ostatných. Z takéhoto dôvodu sme tu aj my, občianske združenie Osmijanko, aby svojou činnosťou pomáha tam, kde to naozaj treba, deťom v nemocniciach, deťom v detských domovoch, deťom, ktoré chcú vykonávať tú najprirodzenejšiu detskú činnosť – hru. Občianske združenie Osmijanko bolo založené v júli 2005.

REALIZOVAŤ SVOJE AKTIVITY V NASLEDOVNÝCH OBLASTIACH

humanizácia zdravotníckych zariadení so zameraním na detské oddelenia

zavádzanie efektívnej motivácie s cieľom dosahovať lepšie študijné výsledky u detí v detských domovoch

humanizácia verejných priestranstiev so zameraním na oddych a relax detí

NAŠOU VÍZIOU DO BUDÚCNA JE

Pôsobiť v oblasti humanizácie zdravotníckych zariadení v celoslovenskom meradle

Inicializovať pôsobenie občianskych aktivít s cieľom zatraktívniť verejné priestranstvá vybudovaním priestorov pre oddych a relax detí

Úvod

Spolupracovať s ďalšími organizáciami s cieľom rozvíjať činnosť na podporu školstva a zdravotníctva na Slovensku.

Je radosť niekomu pomôcť, a preto vďaka všetkým, ktorí sa rozhodli naše projekty podporiť.

 

SPONZORI